SmartMed lanceert SmartMed Hospital release 3.5

SmartMed lanceert SmartMed Hospital release 3.5
De ontwikkelingen van onze oplossingen hebben de afgelopen tijd niet stil gestaan. Zo hebben we voor de applicatie SmartMed Hospital inmiddels release 3.5 uitgebracht. We leggen uit wat deze release voor positieve gevolgen heeft voor de eindgebruiker van SmartMed Hospital.
 

Hospital release 3.5

De belangrijkste wijzigingen in release 3.5 zijn op het gebied van MFB’s en labwaarden integratie.

MFB’s

Interactie medicatiebewaking wordt gebaseerd op MFB’s (Medisch Farmaceutische Beslisregels) uitgevoerd. Medisch Farmaceutische Beslisregels kunnen meerdere patiëntkenmerken (bijvoorbeeld contra-indicaties en andere patiënt gerelateerde gegevens) combineren om alleen relevante medicatiebewakingswaarschuwingen te genereren en te tonen aan de gebruiker. MFB’s bestaan uit protocollen die doorlopen worden met een ja/nee antwoord of een waarde. Deze antwoorden en/of waarden bepalen het volgende deel van het protocol wat doorlopen dient te worden, totdat een definitieve uitkomst bekend is. In geval van interacties wordt gekeken naar actuele en historische medicatieopdrachten om te bepalen of er sprake is van een interactie.

SmartMed heeft de MFB’s geïmplementeerd in een ‘rules engine’. Dit heeft als voordeel dat het flexibiliteit biedt om andere MFB’s en clinical rules te implementeren.

Labwaarden integratie          

In release 3.5 is het mogelijk om via HL7-integratie labwaarden in SmartMed beschikbaar te stellen. In het OBR-segment kunnen labwaarden worden opgenomen in ADT-berichten. SmartMed ontvangt deze gegevens en deze kunnen worden gebruikt voor onder andere het communiceren van labwaarden via ontslagrecepten aan openbare apothekers. De gegevens worden verzonden vanuit een bronsysteem, bijvoorbeeld een elektronisch patiëntendossier. Per waarde bevat de dataset: een omschrijving, een datum, een waarde, de methode en opmerkingen. Via HL7-integratie kunnen nieuwe waarden worden gecreëerd, oude waarden verwijderd en bestaande waarden gecorrigeerd.