SmartMed behaalt opnieuw ISO 27001 en NEN 7510

SmartMed behaalt opnieuw ISO 27001 en NEN 7510
In maart 2021 heeft SmartMed opnieuw haar jaarlijkse ISO 27001 en NEN 7510-certificering behaald.

Met het behalen van ISO 27001 laat SmartMed opnieuw zien te voldoen aan alle eisen op het gebied van informatiebeveiliging binnen de organisatie. NEN 7510 richt zich specifiek op de informatiebeveiliging in de zorg door de vertrouwelijkheid, integriteit en de beschikbaarheid van informatie te beheren.  

Wat is het belang van deze certificeringen?  

De auditor concludeerde een hoge mate van betrokkenheid van alle medewerkers bij het belang van informatiebeveiliging. De certificering van de informatiebeveiliging is essentieel voor SmartMeds veilige dienstverlening. Naast de huidige afnemers zoals ziekenhuizen, klinieken en openbare apotheken, is SmartMed voornemens het komende jaar verder uit te breiden op verschillende deelgebieden in de zorg. De SmartMed applicaties ontwikkelen zich tot ketenoplossingen waarbij de uitwisseling van medicatiegegevens een steeds prominentere plaats inneemt. Alfred Godeke, CEO en mede-oprichter van SmartMed: “Als organisatie in het medicatiedomein ontwikkelen we voor zowel ziekenhuizen, apotheken, ZBC’s, zorginstellingen en patiënten. Veiligheid staat centraal in de dataoverdracht tussen zorgverleners en patiënten en dient op een zorgvuldige wijze plaats te vinden volgens de daarvoor ontwikkelde standaarden. We zijn tevreden met de uitkomsten van deze audit zodat we onze afnemers aantoonbaar kunnen voorzien in deze eis.”