FarmaSys gebruikersdag november 2021

FarmaSys gebruikersdag november 2021

Op dinsdag 9 november kwamen veel FarmaSys gebruikers bijeen in Zeist op de gebruikersdag. De voorzitter van de gebruikersvereniging (VvFA) Frans-Peter Baalman opende de dag met de mededeling dat deze dag wel eens een belangrijke datum kan worden in de geschiedenis voor SmartMed en haar gebruikers, aangezien het moment van testen en go live rap nadert. De blik was volledig naar voren gericht, dat leidde tot positieve energie en intrinsieke nieuwsgierigheid naar de vele mogelijkheden en features van FarmaSys 6.

Alfred Godeke (CEO) lichtte de roadmap van SmartMed toe. Chiel Labee (CTO) ging uitvoerig in op de ontwikkeling en status van FarmaSys 6, de technische aspecten en in detail de diverse schermen alsmede de robuustheid, flexibiliteit en functionaliteiten die deze vernieuwde oplossing van SmartMed voor haar gebruikers en patiënten biedt. De bezoekers kregen ruime mogelijkheden om vragen te stellen, welke door Chiel deskundig in de presentatie werden beantwoord. Dit gaf comfort en vertrouwen bij de gebruikers. Veel deelnemers gaven aan na een succesvolle test in Q1 graag te opteren voor wave 1 om over te gaan naar F6.

Na de koffie werden 2 parallelsessies gehouden, te weten 1) App & 2) Migratie + Implementatie F6. Merel Willemsen (Product Owner app) demonstreerde de functionaliteiten van de patiënten app 'forYou'. Tevens gaf zij meer prijs over de apotheekapp die de zorg en logistiek in de apotheek gaat ondersteunen, met name in communicatie naar patiënt. Lex van de Water (Competence Center) gaf in de andere sessie uitleg over de volgorde van overzetten, tijdspad en onderwerpen waar rekening mee gehouden wordt. Vervolgens werden de groepen gewisseld. Na de uitgebreide lunch gaf Anneke Huisman een duidelijke presentatie over VIPP Farmacie, medicatieoverdracht MP9 en kickstart. Kortom, het was een zeer geslaagde dag.